Recent Posts
Recent Comments
Popular Articles

Alternatywy dla lokat t...

Jeśli więc lokata terminowa służy tylko utrzymaniu wartości posiadanych środków pieniężnych, jakie inne instrumenty finansowe mogą przynieść większy zysk? Ogólna zasada brzmi tak – im ryzykowniejsze przedsięwzięcie, tym wyższa jest stopa zwrotu. Nie jest to jednak równoznaczne z tym, że...

Lokata terminowa jako f...

Lokata jest prawdopodobnie najpopularniejszą metodą oszczędzania wśród Polaków. Pokazują to zarówno badania, jak i otaczająca nas rzeczywistość. Reklamy lokat są wszechobecne, a banki prześcigają się w tworzeniu coraz to bardziej atrakcyjnych ofert. Czy lokata jest jednak najlepszą formą...

O czym należy pamiętać ...

Choć lokata jest powszechnie uważana za stosunkowo prosty instrument finansowy, wiele osób nieposiadających odpowiedniej wiedzy i doświadczenia może nie wiedzieć o kilku istotnych kwestiach z tym związanych. Oprocentowanie lokat Oprocentowanie lokat jest zawsze podane w skali rocznej....

Rodzaje lokat terminowy...

Istnieje wiele rodzajów lokat terminowych. Możemy je dzielić ze względu na: 1.  Odnawialność: Odnawialne – lokaty są automatycznie przedłużane na kolejny okres określony w umowie (jeśli klient nie postanowi inaczej). Oszczędza to czasu potrzebnego na założenie nowej lokaty (choć w dobie...

Czym jest lokata termin...

Najprościej rzecz ujmując, lokatą terminową nazywamy umowę między bankiem i klientem, w której klient powierza bankowi na czas określony jakiś kapitał. W zamian bank zobowiązuje się wypłacić klientowi kapitał wraz z ustalonymi odsetkami, gdy okres umowy dobiegnie końca. Oprocentowanie...